post image

Prestaties (1/4)

De leerling doet zijn best op school en laat bepaalde prestaties zien.

post image

Calculatie (2/4)

Door de resultaten van zijn/haar CITO-toets te gebruiken kan het Uitstroom Niveau snel en eenvoudig worden berekend.

Evaluatie (3/4)

De docent stelt doelen op en bepaald door middel van de prestaties het uiteindelijke niveau.

post image

Passend advies (4/4)

Dit alles leidt tot een middelbareschool-advies dat past bij de leerling.

Welkom

Wij zijn Wonderwise een innovatieve organisatie die zich richt op het vergemakkelijken van onderwijs voor de docent. We verminderen de werkdruk door ideeën van docenten (de ervaringsdeskundige) te realiseren. We nemen ieder idee serieus en maken voor de initiatiefnemer kosteloos, makkelijk te gebruiken en betrouwbare software. Vervolgens verspreiden wij het product zodat het onderwijs in Nederland wordt verrijkt.

Het eerste product, dat wij samen met Basisschool de Trapeze uit Haarlem hebben ontwikkeld, is de Leerdoelen Calculator Calkid. Hiermee kan door middel van CITO-Scores het te verwachten uitstroomniveau van een leerling worden berekend. Na een half jaar succesvolle resultaten behaald te hebben is het product klaar voor iedere basisschool. Door de Leerdoelen Calculator behoort handmatig opzoeken van uitstroomniveau in grote tabellen tot het verleden. De calculator voorkomt opzoekfouten (die sneller gemaakt worden dan verwacht) en bespaart veel tijd. Door het invoeren van de Didactische Leeftijd (DL) en vaardigheidsscore (Vds), wordt in een handomdraai het Uitstroom Niveau berekend. Naast het Uitstroom Niveau kunnen ook tussentijdse Leerdoelen gesteld worden. Kortom de Calculators van Wonderwise professionaliseren het advies, en geeft leerkrachten meer tijd voor goed onderwijs!

Hoe het werkt

De Leerdoelen Calculator
Een berekening wordt gemaakt met de vaardigheidsscores (Vds) voor verschillende CITO-toetsen en de Didactische Leeftijd (DL). De uitkomst van de calculator is het uitstroomniveau in groep 8 bij voortzetting van het huidige niveau. Op basis van de voorspelde ontwikkeling kunnen ook doelen/verwachting voor het volgende toetsmoment worden berekend. De uitkomsten van de calculator zijn leerling-volgend. De resultaten krijgen pas betekenis door metingen op individueel-, groeps- en schoolniveau te vergelijken. Lesgeven op basis van de inzichten die hieruit volgen vormen de basis voor goed onderwijs.

Voorbeelden

Hoe het in de praktijk werkt
Sophie (Groep 4)

Sophie heeft aan het einde van het jaar een Vaardigheidsscore van 45 gehaald bij Technisch Lezen – Tempo. Aan het einde van groep 4 bedraagt de Didactische Leeftijd 20. Dit is het aantal onderwijs maanden (10 per jaar) die een leerling vanaf begin groep 3 heeft gehad. Bij het invoeren van deze waarden kan worden gevonden dat bij de volgende toets, halverwege groep 5 (DL+5) haar Vaardigheidsscore 55 zou moeten bedragen als ze de ontwikkeling volgens haar huidige leercurve voortzet. De calculator geeft hierbij aan dat het uitstroom niveau voor dit leergebied VMBO Basis Beroeps (VBB) is.

Zeno (Groep 7)

Zeno is inmiddels halverwege groep 7 (DL 45). Hij nadert het einde van zijn basisschool carrière, zijn uitstroom niveau wordt voor hem dan ook steeds belangrijker. Bij de Rekenen-Wiskunde toets scoorde hij een vaardigheid van 95. De calculator geeft aan dat hij aan het eind van dit jaar een score van 98 zou moeten halen om op dit niveau door te gaan. Zijn berekende niveau is VMBO Theoretisch – HAVO. Dit wil zeggen dat de Theoretische Leerweg het meest voor de hand ligt en dat hij neigt naar HAVO op dit leergebied.